مدیر محصول کیست؟

در کشور ما چندی است که تب استارت آپ‌هاو استفاده از فناوری اطلاعات برای خلق ارزش فراگیر شده است. اما بدون توجه به تجربه جهانی در این حوزه، منابع زیادی از کشور و سرمایه‌گذاران ممکن…

استفاده از پلت فرم زنجیره بلوک هایپرلجر ساوتوث برای اعتبارهای اسنادی

شبکه TRADE-Chain، یک شبکه تبادل مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی است که توسط Primechain Technologies Private Limitedراه اندازی شده است. TRADE-Chainبر روی Hyperledger Sawtoothساخته شده است و امکان صدور و به اشتراک گذاشتن اعتبارنامه‌ها…