مدیر محصول کیست؟

در کشور ما چندی است که تب استارت آپ‌هاو استفاده از فناوری اطلاعات برای خلق ارزش فراگیر شده است. اما بدون توجه به تجربه جهانی در این حوزه، منابع زیادی از کشور و سرمایه‌گذاران ممکن…